SÕNAMOODUSTUS

Sissejuhatus

SM6

Eesti kirjakeel on tuletise- ja liitsõnarohke keel. Eesti keelekorraldus on alati soosinud tuletiste kasutamist ja käesoleva sajandi jooksul on neid kirjakeelde juurde toodud tohutul hulgal. Kirjakeele variandid erinevad tuletiste kasutamise poolest siiski tunduvalt. Nii on oskuskeeles tuletisi hoopis rohkem kui üldkeeles. Ka on oskuskeeles liidete tähendused sageli kokkuleppelised ja hoopis teistsugused kui üldkeeles. Kirjalik väljenduskuju on üldjuhul tuletiserohkem kui suuline, kuna viimane vajab mõistmiseks "läbipaistvamaid" keelendeid.