SÕNAMOODUSTUS

MÄÄRSÕNAMOODUSTUS

Enamkasutatavaid võõrliiteid

SM43

-a ld
algselt naissoo tunnus: summa, villa, fauna, floora, firma
-aad pr
a) tegevus, üritus: kanonaad, maskeraad, paraad, blokaad, olümpiaad;
b) koht: promenaad, estraad, esplanaad;
c) toit: limonaad, šokolaad, karbonaad, marmelaad, marinaad, rafinaad
-aan, -an ld pr
isik: intrigaan, dekaan, puritaan, kurtisaan, veteran, šarlatan, partisan
-aarium, -eerium, -oorium ld
asutus, kogu, koht: akvaarium, herbaarium, ministeerium, sanatoorium, observatoorium, auditoorium
-aaž pr
pms tegevus või tegevuse tulemus: reportaaž, massaaž, sabotaaž, šantaaž, spionaaž, pilotaaž, montaaž, blamaaž, drenaaž, instruktaaž, kollaaž;
ka koht, asi, kogu: garaaž, passaaž, ermitaaž, peisaaž, trikotaaž, kilometraaž, tiraaž, litraaž, tonnaaž
-and, -end ld
isik, kellele tegevus on suunatud: eksaminand, diplomand, promovend
-anss pr
abstraktmõiste, tegevus või tegevuse tulemus: nüanss, renessanss, balanss, bilanss, romanss, avanss, allianss, reveranss
-ant, -ent ld
isik, kes tegutseb: doktorant, magistrant, laborant, assistent, dotsent, intelligent
-ants, -ents ld
abstraktmõiste: assonants, elegants, intelligents, kompetents, tendents, ekvivalents, dekadents, eksistents, konsekvents
-bel ld
omadussõnaliide: variaabel, respektaabel, komfortaabel, noobel, sensiibel
-ee pr
a) isik: atašee, krupjee, rantjee, korüfee;
b) koht: fuajee, kabaree, kupee, palee, allee;
c) asi: kombinee, klišee, negližee, glassee, želee, filee;
d) üritus, tegevus: dinee, defilee, supee, turnee;
e) abstrakt-mõiste: renomee
-eeri- ld, -iseeri- kr
tegusõnaliide: vibreerima, instrueerima, intervjueerima, retsenseerima, rehabiliteerima, kristalliseerima, organiseerima, pastöriseerima, filosofeerima, polemiseerima, teoretiseerima
-ess pr
a) naisisik: paruness, komtess, poetess, printsess;
b) abstrakt-mõiste: finess
-ett pr
algselt vähendava tähendusega: klosett, parkett, pakett, omlett, kušett, vagonett, rakett, piruett, bankett, operett, kokett
-ia kr ld
abstraktmõiste: harmoonia, hierarhia, filoloogia, graatsia, koopia, mateeria, preemia, seeria
-iin ld pr
a) isik: blondiin, jakobiin, kabardiin, beduiin, kretiin, baleriin;
b) aine, materjal: aspiriin, heroiin, steariin, margariin, kofeiin, kolesteriin, musliin, dermatiin;
c) asi: trampliin, giljotiin, tamburiin, peleriin, limusiin;
d) abstraktmõiste: meditsiin, doktriin, distsipliin, rutiin
-iit kr
a) aine: dünamiit, grafiit;
b) haigus (eriti põletik) bronhiit, pleuriit, apenditsiit;
c) rahva või seltsi liige: semiit, eremiit, jesuiit
-iiv ld
pms abstraktmõiste, kuid ka isik, ühing: aktiiv, passiiv, negatiiv, illatiiv, motiiv, korrektiiv, direktiiv, detektiiv, konservatiiv, kollektiiv, kooperatiiv;
esineb sagedamini liitse omadussõnaliite -iivne koosseisus: passiivne, negatiivne, deskriptiivne
-ioon, -jon ld
tegevus, tegevuse tulemus: operatsioon, demonstratsioon, provokatsioon, tsivilisatsioon, divisjon, kautsjon, misjon, oksjon, komisjon, revisjon
-ism kr
suund või vool: sotsialism, freudism, realism, pluralism, humanism, separatism
-iss pr
naisisik: direktriss, abtiss
-ist kr
isik: sotsialist, traktorist, lingvist
-istika kr
tegevusala: kriminalistika, lingvistika
-k kr
isik: füüsik, matemaatik, tehnik
-ka kr
tegevusala: füüsika, küberneetika, aeroobika, tehnika
-ment ld
tegevuse üksikjuhtum, tulemus, vahend, ese, laad: eksperiment, dokument, testament, instrument, argument, temperament
-on kr, -um ld
kesksoo tunnus, jääb eesti keeles sageli ära: leksikon, staadion, meetrum, meeter, seerum, tsentrum, antiseptik(um), antibiootik(um);
sama -um sisaldub ka liitliidetes -ium, -eerium: gümnaasium, müsteerium, harmoonium, morfium;
-eum: muuseum, lütseum
-oon, -on kr pr
asi, koht, isik, nähtus: tsüklon, elektron, kaanon, batoon, pontoon, rajoon, spioon, žargoon, följeton, kompanjon
-or ld
a) tegija: oraator, diktaator, doktor, korrektor, direktor, professor;
b) seade, riist: traktor, separaator, süntesaator, karburaator
-os kr, -us ld
algselt meessoo tunnus, jääb eesti keeles sageli ära: kosmos, papüürus, hümn, rütm
-(si)s kr
tegevus, tegevuse tulemus, nähtus: praksis, skepsis, askees, genees, faas, fraas, kriis, tees, analüüs
-uur ld
a) tegevus, tegevuse tulemus: protseduur, dressuur, tsensuur, karikatuur, diktatuur, korrektuur;
b) kogum: klaviatuur, aparatuur, literatuur, klientuur;
c) asutus, seisus, amet: registratuur, prokuratuur, prefektuur, professuur, magistrantuur, doktorantuur
-äär, -är pr
a) isik: reaktsionäär, revolutsionäär, kollektsionäär, funktsionäär, miljonär, pensionär, aktsionär;
b) ese, nähtus: reväär, barjäär, portjäär, karjäär
-öör, -ör pr
a) tegija: amatöör, montöör, stažöör, marodöör, režissöör, sutenöör, kontrolör, komandör, prokurör;
b) nähtus, asi: liköör, interjöör, odöör

NB! Võõrliited saavad liituda ainult võõrtüvedele. Seetõttu on valesti moodustatud nt arvutiseerima, mille asemel sobiks raalistama (võõrsõnaga komputeriseerima).