SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Liitomadussõnad

SM39

Muutumatu sõna + omadussõna/kesksõna

1. Omaduse määrale osutav määrsõna (sageli lühenenud) või pooleessõna + omadussõna või kesksõna:

ilm-ilmselge, ilmvõimatu
ime-imekaunis, imepisike
kerg-kergloetav
läbi-läbimärg, läbivillane
maru-maruigav, marupikk
pool-poolpehme, poolvillane, poolsurnud
puru-puruhaige, puruväsinud
püsti-püstihull, püstirikas
puht-puhtisiklik, puhtteoreetiline
rask-rasksüttiv, rasksulav
täis-täisvillane
vähe-vähenõudlik, väheusutav
üli-üliraske, üliväsinud
üld-üldinimlik, üldrahvalik, üldkehtiv, üldtuntud

2. Muid määrsõnu:

eel-eelviimane
enne-ennekuulmatu
seni-senikuulmatu, senitundmatu