SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Omadussõnaliited

SM36

Eesliited

Nii nagu nimisõnadel, on ka omadussõnadel vaid üks eesliide eba-. Omadussõnale liitudes väljendab eba- eitust, nt ebaaus, ebaharilik, ebakindel, ebakorrektne, ebaõiglane. Eesliite eba- esinemine on piiratum kui eitaval määrsõnal (pooleesliitel) mitte-. Eba- liitub vaid päris omadussõnadele, mitte- nii omadussõnadele (mitteametlik) kui ka kesksõnadele (mitteköetav, mittetasuv). Eba- eeldab, et adjektiiv väljendab "normaalsust" ning kummutab selle. Seetõttu ei liitu eba- nt antonüümipaari negatiivsele liikmele, vrd ebatasane -- *ebakonarlik. Eitussõnal mitte seesugust piirangut pole, vrd mittetasane -- mittekonarlik. Kuid seal, kus eba- on võimalik, on ta ühtlasi loomulikum kui mitte-, st ebaaus, ebaharilik on parem kui mitteaus, mitteharilik.