SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Omadussõnaliited

SM33

Tänapäeva eesti keele produktiivsed omadussõnaliited on -ne, -lik, -line, -tu, -kas ja -jas. Nimi- ja tegusõnale liitudes loovad nad alussõnaga võrreldes uue mõiste ja jagunevad järgmisteks liikideks:
1. üldised omadussõnaliited-ne, -line, -lik
2. omaduse puudumist väljendav liide-tu
3. omaduse rohkust väljendav liide-kas
4. sarnasust väljendav liide-jas

Omadussõnale liitudes on kõik need liited ühtviisi vaid vähendava tähendusega, nt puna/ne > puna/kas, mõrkjas, arglik. Produktiivne on selles funktsioonis vaid -kas, nt punakas, kreemikas, hapukas jne.

Määrsõnatüvele liitudes muudab ne-liide vaid sõnaliiki, nt lahti > lahti/ne.

Mitteproduktiivsed omadussõnaliited on -ik, -lane, -ldane, -mine, -(V)s, -(u)r, -v.

Käändsõnaliitena tuletab omadussõnadest omadussõnu ka vähendusliide -ke(ne).