SÕNAMOODUSTUS

NIMISÕNAMOODUSTUS

Liitnimisõnad

SM31

Muutumatu sõna + nimisõna

ala-alagrupp, alajaam, alajaotus, alaliik, alapealkiri
all-allilm, alljaotus, allkiri, allohvitser, alltekst
ase-aseesimees
eel-eelaimus, eelarvamus, eelarve, eelmäestik, eelmüük, eelnõu
ees-eesistuja, eeskiri, eeskuju, eesliide, eeslinn, eesriie
era-eraettevõte
eri-eriala, eriarst, eriarvamus, eriseminar
igi-igijää, igivaenlane
järel-järeleksam, järelkäru, järelmärkus, järelsõna
kaas-kaasabi, kaasaeg, kaasautor, kaasinimene, kaaskiri, kaasnähtus, kaasrõhk
kald-kaldpind
kõrval-kõrvalehitus, kõrvalküsimus, kõrvallause, kõrvalsaadus
piki-pikilõige, pikipragu
risti-ristiasend, ristivõnkumine
sega-segakaubad, segakeel, segapuder
taga-tagahoov, tagakamber, tagakülg, tagamõte
ulgu-ulgumeri, ulguvesi
vaeg-vaegtoitumus, vaeglause
vastas-vastaskallas, vastasmeeskond, vastassuund
vastu-vastuabinõu, vastuarmastus, vastuhääl, vastulause, vastumürk, vastuvisiit
üla-ülakeha, ülakoma
üli-üliinimene, ülivõrre