SÕNAMOODUSTUS

NIMISÕNAMOODUSTUS

Nimisõnaliited

SM25

Mõne nimisõnatähenduse väljendusvõimalusi

TEGIJA -ja
-(V)r
laulja, õpetaja
juuksur, kalur, kaevur, teadur
VAHEND -ja
-(V)r
-ik
-i
-el
-k
-ts
kruvikeeraja, tolmuimeja, avaja
kallur, pidur, sulgur, kõlar, kuular
lüpsik, mõõdik, päästik
valgusti, kirjuti, kustuti
hoidel, keetel, süütel, pardel
sõiduk, niiduk, tõstuk, veok
kaabits, klopits, korgits

Oskuskeeles on soovitav kasutada ja-liidet tegija väljendamisel, s.o kutsenimetustes, vahendiliidetena (seadmete, masinate, riistade, ainete nimetamisel) aga teisi liiteid. Nii on tahkestaja, tahmapüüdja, paljundaja kutsenimetused, aga tahkesti on tahkestav aine, tahma-püüdur on tahmapüüdeseade, paljundi paljundusaparaat ning tuular tuulamismasin. Üldkeeles sellist vahet ei tehta -- -ja on üldisema tähendusega liide, millega saab osutada nii tegijale kui ka vahendile.

KOHT -la
-k
-ik
-mik
-stik
-stu
-mu
söökla, asula, parkla, tagala
seljak, rinnak, liivak, soojak
madalik, sügavik, rannik, pimik
lahkmik, ristmik, vahemik
kõrgustik, kitsustik, luitestik
haljastu, rohustu
elamu, pühamu, valamu