ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Kirjandus

O_KIR

Ortograafia kirjutamisel on kasutatud järgmisi töid:
  • Õigekeelsussõnaraamat. Tallinn, 1976.
  • J. Valgma, N. Remmel, Eesti keele grammatika. Käsiraamat. 2. tr. Tallinn, 1970.
  • Kirjakeele teataja 1979--1983. Tallinn, 1985.
  • M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: kiri. Tallinn, 1993.