ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Nurksulud

O67

Nurksulgudesse pannakse:
  1. tsitaadis tsiteerija lisandus. Nt "Kõhud teistel [sigadel] tühjad kui lõõtsad." A. H. Tammsaare. "Võiks ütelda, et mida sügavamale seab inimene olemispõhja, seda enam avaneb olev, millega tal on tegemist, oma läbipääsmatuses [Unwegsamkeit] ja ligipääsmatuses [Unzugänglichkeit]." Wolfgang Schadewaldt. Vahel kasutatakse sel juhul ka ümarsulge,
  2. teatmeteostes ja keeleteaduslikus tekstis sõnade hääldus: Marlowe [mälou], magyar [madjar], force majeure [fors mažöör].