ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Ümarsulud

O66

Ümarsulgudesse pannakse:
  1. võrdväärne võimalus: viieprotsendi(li)ne, meh(h)aaniline, antiseptik(um), (vilja)peksumasin, omakasu(püüdma)tu tegu, ei lausunud (mitte) musta ega valget,
  2. seletavad ja täiendavad kiilmärkused, nt sõnaseletused, nimede hääldus, viited jms (SÜ98): Iherus (meriforell) kaalub 2--5 kg. See juhtus 1836. aastal Marseille's (loe: marseis). Pandiõigust käsitleb üks tema värskemaid artikleid (Kaubaleht 1993, nr 43),
  3. muust tekstist vähem olulised seletavad ja täiendavad laused. Sellise lause punkt on sulgude sees: Rahva mälu järgi elanud soosaarel üks erak. (Dokumendid seda küll ei näita.) Tema olevat tulnud Järvamaalt.

Sama näidet võib kirjutada ka 2. punkti järgi: Rahva mälu järgi elanud soosaarel üks erak (dokumendid seda küll ei näita). Tema olevat tulnud Järvamaalt.