ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Ülakoma

O65

Ülakoma kasutatakse:
 1. eesti nimede käänamisel, kui on tarvis osutada nime nimetavat käänet: Ants Metsa'le, Maie Kalda'lt;
 2. võõrnimede käänamisel, kui on tarvis osutada nime nimetavat käänet ja sobitada võõrnime eesti käändetunnustega, eelkõige järgmistel juhtudel:
  1. nimi lõpeb häälduses täishäälikuga, aga kirjas kaashäälikuga: Dumas [dümaa·] : Dumas'le, Rabelais [rablee·] : Rabelais'd, Renault [renoo·] : Renault'ga, Versailles [versai·] : Versailles' rahu, Marat [maraa·] : Marat' surm,
  2. nimi lõpeb häälduses kaashäälikuga, aga kirjas täishäälikuga: Seattle [siä·tl] : Seattle'is, Milne [miln] : Milne'iga, Wilde [uaild] : Wilde'ist, Hume [hjuum] : Hume'i õpetus,
  3. ühesilbilise nime käändevorm võib tunduda imelik, nt osastava Pod võiks kirjutada Po'd, Koniga võiks olla Kon'iga, osastav Gaki võiks olla Gak'i, Poes võiks olla Poe's;
 3. nimetuletistes tuletusaluse nimekuju osutamiseks (O21);
 4. tsitaatsõnade käänamisel: show'ga, chargé d'affaires'iks ehk asjuriks, copyright'ita;
 5. tähe väljajätu märkimiseks (hrl luules): Tihti üksainus pehme öö / lööb õitsel' armu õit. Koidula luules on sagedased mull' ja sull'.

Kaksisülakomasid kasutatakse keeleteaduslikus tekstis tähendusmärkidena. Nende märkide vahel võib seletada nii oma- kui ka võõrkeelsete sõnade tähendusi.

Nt eesti sõnade tähendusi: koosviibimine 'viibimine kellegagi üheskoos; oleng, pidulik koosistumine'; kottpimedus 'täielik, pilkane pimedus'; krapsupealt 'otsekohe, jalamaid, viivitamata'.

Soome sõnade tähendusi: hallitus 'valitsus', huone 'tuba', pääoma 'kapital', takka 'kamin', öljy 'õli; nafta'.

Inglise sõnade tähendusi: once '(üks) kord; ükskord, kunagi; kui kord, niipea kui'; omnipotence 'kõikvõimsus'; smog 'sudu'; the Union Jack 'Briti riigilipp'.