ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Hüüumärk

O63

Hüüumärk pannakse:
  1. hüüd-, käsk- ja soovlause järele (SÜ61): Küll siin on ilus! Tule siia! Palju õnne sünnipäevaks!
  2. üksiku hüüdsõna järele: Põmm! kostis järsku läbi öövaikuse,
  3. sõna või sõnaühendi järele, mis äratab imestust või üllatab (kasutatakse ümarsulgudes): 50-aastane Villi on seitse korda(!) kohtulikult karistatud mees,
  4. tunderõhulise ütte järele: Mehed! Kodumaa kutsub,
  5. hoiatuse või käsu olulise sõna järele: Ettevaatust! Aias on kuri koer. Tähelepanu! Kogunege spordiväljakule!
  6. kirja algul oleva pöördumise järele: Austatud professor Pirk! Armas tädi Ella! Hüüumärgi võib ka ära jätta. Sobimatu on kasutada inglispärast koma.