ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Küsimärk

O62

Küsimärk pannakse:
  1. küsilause järele: Kas Mari ja Jüri pulmad on septembris?
  2. üksiku küsiva sõna järele: Küsimusele miks? polnud mul midagi vastata;
  3. sõna või sõnaühendi järele, mis äratab kahtlust (kasutatakse ümarsulgudes): Hiiumaa lähedal olevat kahte vaala(?) nähtud. Jüri oli teeninud 4500 krooni(?).

Küsimärki ei panda:

  1. kaudse küsilause järele: Maia küsis, kas vanaema on veel haiglas.
  2. väitlause vormis pealkirjade järele. Näiteks on üleliigsed küsimärgid järgmiste pealkirjade järel: Inglise keel sureb välja? Kobe linna rahumeelne ülesehitamine on võimatu? Kodanik on hädas tulnukatega? Kui kaheldakse nende väidete tõelevastavuses, siis tuleb selline valida ka pealkirja vorm või kasutada teistsugust märgistust: Kas inglise keel sureb välja? Miks Kobe linna rahumeelne ülesehitamine on võimatu? Kodanik on hädas tulnukatega(?)