ORTOGRAAFIA

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

Koolon

O58

Koolon pannakse:
  1. koondlauses loetelu ette, mille ees on mingi kokkuvõttev sõna (SÜ64): Eile jõudis kohale kogu seltskond: õde, õemees, vend, vanaisa ja lell,
    NB! Loetelu ette, mis on lause loomulik osa ja mille ees ei ole kokkuvõtvat sõna, koolonit ei panda: Neli evangelisti on Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.
  2. saatelause ja talle järgneva otsekõne vahele (SÜ93): Eesti vanasõna ütleb: "Habe kasvab kiiremini kui aru.",
  3. rindlauses seletava või täpsustava osalause ette (SÜ88): See on neljas kevad Kadaka noorrahva elus: esimesel pidasid pulmi, teisel said talu enda kätte ja kolmandal asusid uude majja,
  4. tundide ja minutite eraldamiseks täpsemas keelekasutuses (ajamärk kirjutatakse mõlemalt poolt kokku): 16:19 (kell on 19 minutit neli läbi), võistleja aeg oli 8:14.15 (8 h 14 min 15 s),
  5. suhtemärgina (kirjutatakse mõlemalt poolt lahku nagu jagamismärk): Leedu võitis esimese mängu 6 : 2 ja teise 7 : 3.