ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Kuupäevade, aastaarvude ja kellaaegade kirjutamine

O54

Kuupäeva kirjutamise võimalusi:
 • 20. aprillil 1994. a
 • 20. aprill 1994
 • 20. IV 1994
 • 20.04.1994
 • 20.4.94
Standardiga ISO 2014-1976 ettenähtud viisidest on meil eelistatav 1994-04-20

Aastaarvude kirjutamise võimalusi:

 • 1994. aastal
 • 1994. a
 • aastal 1994
 • aastail 1994--1997, 1994--97
 • aastad 1908--1918, 1908--18
 • Johannes Aavik (1880--1973)
 • 1920.--1930. aastad
 • 1920ndail
 • 1920. aastail (vrd sõnaga kahekümnendail aastail)
 • 1905.--1907. a sündmused
 • 1994.--95. õa, 1994/95. õa
(Kirjutusviis '94 on väljapoole õigekeelsust jääv kujundustava.)

Kellaaja ja ajavahemiku kirjutamisel eraldatakse tunnid, minutid ja sekundid üksteisest punktiga, kümnendiksekundid komaga:

 • kell 19.30
 • algab 8.00 ja lõpeb 9.15
 • 6.18.24 (6 h 18 min 24 s)
 • 2.36,15 (2 min 36,15 s)
Suuremat täpsust nõudvatel kirjutusjuhtudel on tundide ja minutite vahel mõlemalt poolt kokkukirjutatav koolon:
 • 6:18.24
ISO standardi järgi lisatakse kellaaega näitavad numbrid kuupäevale, kasutades eralduseks T-tähte. Tundide ja minutite vahel on koolon.
1994-12-24T19:00 märgib näiteks 1994. aasta jõululaupäeva õhtut kell seitse.