ORTOGRAAFIA

NUMBRITE KIRJUTAMINE

Põhi- ja järgarvude kirjutamine

O52

Põhiarvud kirjutatakse araabia numbritega: 9 kuud, punktis 2 ehk p-s 2, aastal 1930, aastail 1945--1953, 15 kr ehk 15 krooni, lühilainel 5925 kHz.

Järgarvud kirjutatakse araabia numbritega, mille järel on punkt, või rooma numbritega: 14. kohal, 50. sünnipäev, Eesti Vabariigi 75. aastapäev, 1930. aastad, 1905.--1907. aasta revolutsioon, Karl XII, XX sajandil, II osa, XXV olümpiamängud.

Täpsustav täht järgneb ilma sõnavaheta: Olevi 26a, näide 32c, 6.a klass ehk VIa klass.

Punkt saab olla ka rooma numbrite järel, kus ta annab tähenduse 'esiteks, teiseks, kolmandaks ..':

    I. Ehitusuuringud
    II. Krundi eraldamine
    III. Kaevetööd
    IV. ..
    V. ..  

Rooma numbrid

   1. I   11. XI    30. XXX   400. CD
   2. II   12. XII   40. XL   500. D
   3. III  13. XIII   50. L    600. DC
   4. IV   14. XIV   60. LX   700. DCC
   5. V   15. XV    70. LXX   800. DCCC
   6. VI   16. XVI   80. LXXX  900. CM
   7. VII  17. XVII   90. XC   1000. M
   8. VIII  18. XVIII  100. C   1500. MD
   9. IX   19. XIX   200. CC   1800. MDCCC
  10. X   20. XX   300. CCC  1900. MCM

Rooma numbrite kirjutamiseks kasutatakse ainult seitset tähte: I, V, X, L, C (ld centum), D, M (ld mille).

Arvud on moodustatud järgmiselt:

 1. tähe kordamine tähendab liitmist, nt III = 1 + 1 + 1 = 3, XX = 10 + 10 = 20;
 2. väiksema numbri järgnemine suuremale tähendab liitmist, nt VI = 5 + 1 = 6, CLV = 100 + 50 + 5 = 155;
 3. väiksema numbri eelnemine suuremale tähendab, et ta tuleb suuremast lahutada, nt IV = 5 - 1 = 4, CM = 1000 - 100 = 900.
1997. aastal -- a. D. ~ anno Domini MCMXCVII