ORTOGRAAFIA

LÜHENDAMINE

Lühendusviisid

O47

Sõnade ja sõnaühendite lühendamisel võib kasutada järgmisi võimalusi.
  1. Algustähtlühend -- võtta sõna esimene täht: a -- aasta; l -- leht; loe; linn; laht; R -- reede. Liitsõna lühendamisel võib võtta eesosa algustähe ja järelosa välja kirjutada: v-tehnik -- vanemtehnik, r-ringkond -- rahvusringkond, L-Ameerika -- Lõuna-Ameerika.
  2. Katkendlühend -- võtta tähed sõna algusest kuni algus- või järgsilbi esimese täishäälikuni, viimane välja arvatud; liitsõna lühendamisel võib katkendi võtta ka mõlema osa algusest või ühe osa välja kirjutada: tr -- trükk, lüh -- lühend, lühemalt, konv -- konverents, õpil -- õpilane, sealh -- sealhulgas, sots-dem -- sotsiaaldemokraatia, sotsiaaldemokraatlik, maj-teadusk -- majandusteaduskond, Lad-Ameerika -- Ladina-Ameerika.
  3. Valiktähtlühend -- võtta mingi ilmekas osa tähtedest (sõnaühendi puhul võetakse harilikult sõnade algustähed): nr -- number, hr -- härra, nt -- näiteks, stj -- saatja, kt -- kohusetäitja, lp -- lugupeetud, õa -- õppeaasta, rmtk, rk -- raamatukogu, sjsk -- sidejaoskond, SEJ -- soojuselektrijaam, skp -- selle kuu päeval, jne -- ja nii edasi, RT -- Riigi Teataja, ENE -- "Eesti nõukogude entsüklopeedia", ETK -- Eesti Tarbijateühistu Keskliit, RTV -- reklaamitelevisioon, TKM -- Tartu Kunstimuuseum, s.o -- see on, s.a -- sel aastal, e.m.a -- enne meie ajaarvamist.
Kui soovitakse saada sõnana hääldatavat lühendit, aga sõnaühendisse kuuluvate sõnade algustähed seesugust ei anna, siis võib võtta abiks teisigi tähti: TERKO -- teraviljasaaduste kombinaat, AJUS -- automaatjuhtimissüsteem (vrd AJS).

Nii algustäht- kui ka valiktähtlühendeid võib kirjutada üleni väiketähtedega või üleni suurtähtedega. Suurtähtlühendeid annavad eelkõige suure algustähega kirjutatavad sõnaühendid: TTÜ -- Tallinna Tehnikaülikool, NSVL -- Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit, KK -- Keel ja Kirjandus. Ent sõna kirjutamine suure algustähega ei ole suurtähtlühendi nõutav eeltingimus. Suurtähtedega lühendatakse ka asutuste ja ettevõtete või nende allüksuste tüübinimetusi: AS -- aktsiaselts, HEJ -- hüdroelektrijaam, RP -- raamatupidamisosakond. Muid näiteid: VES -- "Vene-eesti sõnaraamat", E -- esmaspäev, MM-võistlused -- maailmameistrivõistlused, EVP -- erastamisväärtpaberid, TTR -- teaduslik-tehniline revolutsioon.

Märkus. Sõnana väljaloetavaid suurtähtlühendeid võidakse hakata käsitama sõnana (nimena või mitte) ja kirjutama väiketähtedega: UNESCO ~ Unesco, Unescole; GOST ~ gost, gostides; AIDS ~ aids [aits] -- (ingl) Acquired Immune Deficiency Syndrome = omandatud immuunpuudulikkuse sündroom, UFO ~ ufo.

Suurtähtlühendisse võib homonüümsete lühendite eristamiseks võtta väiketähti: EKmS -- Eesti Kirjameeste Selts (vrd EKS -- Eesti Kirjanduse Selts), ETA KübI -- ETA Küberneetika Instituut (vrd ETA KI -- ETA Keemia Instituut).

Üht ja sama sõna või sõnaühendit on sageli võimalik lühendada mitmel viisil: tänav -- t, tn, tän, sealhulgas -- sh, sealh, televisioon -- tv, TV.

Mõned lühendid on mitmetähenduslikud. Sel juhul ütleb kontekst, kas v.a on väga austatud või välja arvatud, kas EE on "Eesti entsüklopeedia" või Eesti Ekspress, kas v on või, veerg, vihik, väin või vald.

Võõrkeelsete sõnaühendite puhul võib kasutada kas lähtekeelset lühendit või tõlgitud sõnaühendist saadud eesti lühendit. Emma-kumma võimaluse valikul on sageli otsustavaks kujunenud tava: USA -- (ingl) United States of America = Ameerika Ühendriigid, HIV -- (ingl) human immunodeficiency virus = inimese immuunpuudulikkuse viirus, ISO -- (varasemast ingl nimetusest) International Standardizing Organization = Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon, KGB -- (vn) Комитет государственной безопасности = Riikliku Julgeoleku Komitee, SI -- (pr) Système International d'Unités = rahvusvaheline mõõtühikute süsteem, FIAT ~ Fiat -- (it) Fabbrica Italiana Automobili Torino; kuid: LAV = Lõuna-Aafrika Vabariik, EL -- Euroopa Liit.