ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA

Nimedest saadud üldsõnade kirjutamine

O20

Võõrnimedest saadud üldsõnad kirjutatakse nagu teised võõrsõnad häälduspäraselt. Üldsõnastumist näitab väike algustäht.

Nt boikott < Boycott, diisel(mootor) < Diesel, giljotiin < Guillotin, gobelään < Gobelin, kardaan < Cardano, kvisling < Quisling, mansard < Mansart, njuuton < Newton, oom < Ohm, pärgament < Pergamon, raglaan(lõige) > Raglan, rišeljöö(tikand) < Richelieu, siluett < Silhouette, šampanja < Champagne, žilett < Gilette, žoržett < Georgette, tartüff < Tartuffe.

Häälduskujulised on ka neist saadud verbid, nagu boikottima, giljotiinima, pastöörima või pastöriseerima < Pasteur.

Häälduspärastatud (sageli pool-häälduspärastatud) kujul kohanimesid esineb:

  • taime- ja loomanimetustes (virgiinia kadakas < Virginia, koloraado mardikas < Colorado, adeelia pingviin < Adélie maa);
  • loomatõugude nimetustes (jorkširi siga < Yorkshire, džörsi veis < Jersey, šropširi lammas < Shropshire, njuufaundlandi koer < Newfoundland);
  • toodete liiginimetustes (kraakovi vorst < Kraków, viini sai < Wien);
  • haiguste, ravimite, keemiliste ühendite, värvuste jm liiginimetustes (bordoo vedelik < Bordeaux, hispaania tõbi, berliini sinine).
Uutes, alles eesti keelde tulevates nimetustes enam sellist mugandust ei tehta.

Häälduspärastatud kujul isikunimed esinevad ainult usundinimetustes: luteri usk < Luther, buda usk < Buddha, muhamedi usk < Muhammad.

Peale selle on olemas mõned isikunimede kokkukirjutised: galvaanielement < Galvani, glaubrisool < Glauber, martäänahi < Martin, napooleonikook < Napoleon.