ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA

i ja j

O13

Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i: va-ja -- vai-a, sa-jad -- sai-ad, ma-jast -- mai-ast, o-ja -- hoi-a.

mater-jal mateeri-a, materi-aalne
pens-jon pensi-on
pans-jon pansi-on
ports-jon sümpoosi-on
komis-jon vari-atsi-oon, vari-ant
ro-jalist ratsi-onaalne
ra-joon konfidentsi-aalne

Erandlik on lühike sisseütlev: majja, ojja, tujju.

ü järel ei kirjutata i-d, kuigi hääldatakse: süüa, süüakse, müüa, müüakse, lüüa, lüüakse, hüüa, püüa, hüüe, püüe, hüüu, püüu (vt morfoloogiline põhimõte). üi erandid on laensõnad rüiu ja süit.

ü ja i järel ei kirjutata üldiselt j-i, kuigi hääldatakse: süüa, süüakse, käia, käiakse, siia, laiad, riiul, ioon, minia, preemia, keemia. Erand on tegijanime liide -ja (morfoloogilise põhimõtte järgi alati ainult -ja): müüja, käija, viija, ronija, tulija, organiseerija.