ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA

h

O12

h kirjutamine sõna algul on traditsioonipärane, kuigi häälduses ei ole see nõutav. Nt habras, hagijas, haigutama, hajameelne, halastama, haljas, hangeldama, hani, hanguma, harras, harrastama, herilane, hernes, hirnuma, hubane, hulkuma, hunnik, hurtsik, huugama, hõre, hõõguma, hõõruma, hämar, härdalt, hütt.

On sõnapaare, kus h eristab kirjas samasuguse hääldusega sõnu (homofoone):

haar -- aar
haare -- aare
hagu -- agu
hai -- ai
hais -- ais
hala -- ala
hale -- ale
halg -- alg-
hall (halla) -- all
hallikas -- allikas
haru -- aru
harutama -- arutama
harv -- arv
hea -- ea (iga)
hei -- ei
heit -- eit
helama -- elama
higi -- igi-
hiilid -- iilid
hind -- ind
hirv -- irv
hoiatus -- oiatus
hoid -- oid
hoie -- oie
hoos (hoog) -- oos
hurm -- urm 'veri'
hõng -- õng
hädal -- ädal