ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA

O11a

Täheortograafia sisaldab eesti keele häälikute kirjas märkimise reeglid. Need on siin esitatud traditsioonilisel kujul, lähtudes häälikutest, mitte foneemidest.