MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M98

Jaatav kõneliik

Jaatav kõneliik väljendab öeldisverbiga kirjeldatava tegevuse jaatust, nt Jüri sõitis eile maale.

Jaataval kõneliigil puudub tunnus.