MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M96

Möönev kõneviis

Möönev kõneviis on arenenud käskiva kõneviisi 3. pöörde vormist, mis on laienenud kõikidele pöördevormidele. Möönva kõneviisi põhifunktsiooniks on väljendada kaudset käsku, st kellelegi kolmandale suunatud või kelleltki kolmandalt lähtuvat käsku, nt Tulgu Jüri homme meile. Ah mina tehku päev läbi palehigis tööd! Möönvale kõneviisile on nime andnud võimalus kasutada seda ka möönvas tähenduses, nt Olgu te pealegi oodanud siin juba kaks tundi, mina ei saa teid millegagi aidata.

Möönva kõneviisi tunnusel on isikulises tegumoes kaks kuju: gu ja ku (ela/gu, haka/ku), mis valitakse da-tegevusnime morfeemivariandi analoogial.

  • gu kui da-tegevusnimes da või a, nt ela/daela/gu, `juu/ajoo/gu
  • ku kui da-tegevusnimes ta, nt haka/tahaka/ku

Umbisikulises tegumoes esineb alati gu, mis liitub tegumoe tunnusele, nt ela/ta/gu, haka/ta/gu.