MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M95

Kaudne kõneviis

Kaudne kõneviis väljendab kaudset (st kelleltki kolmandalt kuuldud) väidet, nt Jüri olevat endale uue maja ostnud.

Kaudse kõneviisi tunnus on vat, nt ela/vat, ole/vat elanud, ela/nu/vat, ela/ta/vat.