MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M83

Isikuline tegumood

Isikuline tegumood on tegumoekategooria markeerimata liige, mille korral tegevussubjekt on tavaliselt väljendatav alusena, nt Jüri käis eile linnas. Isikulise tegumoe vormi kasutatakse siiski ka üldisikulistes lausetes, nt Seal käib ära kahe tunniga, ja isikuta lausetes, nt Eile sadas päev läbi.

Isikulisel tegumoel puudub tunnus.