MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M80

des-vorm

des-vorm on pöördsõna infiniitne vorm, mis esineb lauses määrusena, väljendades teise tegevusega samaaegselt toimuvat ja seda iseloomustavat tegevust, nt Lauldes ja hõisates tormasid poisid majast välja.

des-vormi tunnusel on kolm varianti: des, tes ja es, mille valik sõltub samadest asjaoludest nagu da-tegevusnime variantide valik (vt M74).

deskui da-tegevusnimes da, nt ela/daela/des
teskui da-tegevusnimes ta, nt hüpa/tahüpa/tes
eskui da-tegevusnimes a, nt `käi/a`käi/es

Morfeemivariandid liituvad alati otse tüvele. Variandi es liitumine oo- või öö-lõpulisele tüvekujule toob tüves kaasa samasuguse vokaaliteisenduse ooöö, uuüü nagu da-tegevusnime tunnuse a liitumine, nt `joo/ma : `juu/es, `söö/ma : `süü/es.