MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Arv

M67

Ainsus

Ainsus on arvukategooria liige, mis eristab üht asja vastandatuna kahele või enamale, nt raamat, mees, naine. Ainsus võib väljendada ka mingite asjade terviklikku kogumit, st kõiki vastavaid asju kui abstraktset liiki, nt Hunt on suurim kiskjaline koerlaste sugukonnast.

Ainsusel puudub tunnus.