MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M63

Olev kääne

Oleva käände abil väljendatakse:
  1. tegevussubjekti või -objekti olekut või seisundit, nt Ta lamas haigena voodis. Tundsin end täieliku võhikuna. Ma nägin teda vihasena karjumas.
Olev kääne võib väljendada ka:
  1. otstarvet (ositi samatähenduslikult saava käändega), nt Kuurialust kasutati ka saunana.
Oleva käände tunnus on na.