MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M62

Rajav kääne

Rajava käände abil väljendatakse:
  1. ruumilist piiri, nt Kõndisime aeglaselt metsatukani. Põld ulatus metsani;
  2. ajalist piiri, nt Ootasin teda hommikust õhtuni;
  3. kvantitatiivset piiri, nt Närvid olid kõigil viimse võimaluseni pingul. Temperatuur langes kolme kraadini.
Rajava käände tunnus on ni.