MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M61

Saav kääne

Saava käände abil väljendatakse:
  1. olekut või seisundit, millesse siirdutakse, nt Mari muutus väga kurvaks;
  2. juhuslikku või ajutist olekut või seisundit, milles ollakse, nt Jüri on siin rohkem nagu õpipoisiks;
  3. otstarvet, nt Joomiseks ärge seda vett küll kasutage;
  4. aega (tähtaega, kestust), nt Töö tuleb homseks valmis teha. Koosolek määrati reedeks. Jäin nende juurde terveks nädalaks.
Saava käände tunnus on ks.