MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Kääne

M60

Alaltütlev kääne

Alaltütlev kääne on väliskohakäänete seas lähtekääne, mille abil väljendatakse:
  1. lähtekohta, nt Mari saabus üleeile välismaalt;
  2. teate või asja allikat, nt Mari kuulis seda Jürilt. Laenasin sõbralt raamatu.
Samuti vormistab alaltütlev:
  1. nimi- või omadussõna laiendit, mis on tähenduselt sünonüümne kaassõnaühendiga 'omastava käände vorm + poolest', nt Elukutselt on ta insener, aga hingelt luuletaja.
Alaltütleva käände tunnus on lt.