MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Lõpuvaheldus

M39

Lõpumuutus

Ehkki lõpumuutus ei ole nii süsteemne nähtus nagu astmemuutus, võib siingi eristada kolme põhilist liiki: lisandumine, asendumine ja kadu.

Lisandumine on lõpumuutus, mille korral muutetüve moodustamiseks tuleb lähtetüvele lisada üks või kaks foneemi, nt `siilsiili, termostermose, `laul/malaula/b, toretoreda.

Asendumine on lõpumuutus, mille korral muutetüve moodustamiseks tuleb lähtetüve viimane foneem (või kaks viimast foneemi) asendada ühe kuni kolme teistsuguse foneemiga, nt lumilume, marimarja, kollanekollase, kolmaskolmanda, või vahetavad kaks viimast foneemi kohad, nt `suhkur`suhkru, `võimle/mavõimel/da.

Kadu on lõpumuutus, mille korral muutetüve moodustamiseks tuleb lähtetüve lõpust üks foneem ära võtta, nt naljakasnaljaka, kõnele/makõnel/da.

Käänd- ja pöördsõnade korral on konkreetsed lõpumuutused erinevad.