MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

M31

Käändsõna astmevaheldusmallid

Käändsõna vormimoodustuses võib suurem osa vorme olla kas tugevas või nõrgas astmes, v.a mitmuse osastav ja i-mitmuse vormid, mis on alati tugevas astmes. Põhivormides kasutatavate astmete kombinatsioone on kokku 10 (T = tugevaastmeline tüvi, N = nõrgaastmeline tüvi, ? = määramata astmega tüvi).

Malli nr. Ains nimAins omAins osMitm omMitm os Sõnade arvNäide
1.TNTTT6570`siil
2.TNTT~NT1280õnne`lik
3.TNNNT32`uus
4.?NTTT68nali
5.?NT~NTT4rehi

6.NTNNT590mõte
7.NTNTT100pääse
8.NTN~TTT15armas
9.NTNN~TT2kallis
10.NTTTT8manner

Käändsõna astmevaheldusmallid jagunevad kahte suurde rühma, iseloomustades vastavalt nõrgenevat astmevaheldust (mallid 1--5) ja tugevnevat astmevaheldust (mallid 6--10).