MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Astmevaheldus

M26

Astmemuutus

Astmemuutuse suund võib olla erisugune, olenevalt algvormi astmest. Tavaliselt on algvorm tugevas astmes ning algvormist erineva astmega tüvevariandi saamiseks tuleb tüve aste nõrgaks muuta, nt `parkpargi, `õppimaõpi/n. Niisugust astmemuutust nimetatakse normaalseks ehk nõrgenevaks astmemuutuseks. Käändsõnade korral võib algvorm olla ka nõrgas astmes ning sellest erineva tüvekuju moodustamiseks tuleb aste tugevaks muuta, nt torge`torke. Niisugust astmemuutust nimetatakse pööratud ehk tugevnevaks astmemuutuseks.

Tüves asetleidvate fonoloogiliste muutuste laadi alusel eristatakse kolme astmemuutuse liiki: vältemuutus, pikkusmuutus ja laadimuutus.