MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M187

IV pöördkond: avatud tüübid hüppama, vestlema, suletud tüüp mõtlema.

`hüppa/mahüpa/ta
 `hüppa/b
 hüpa/takse
`vestle/mavestel/da
 `vestle/b
 vestel/dakse
`mõtle/mamõtel/da ~ `mõel/da
 `mõtle/b
 mõtel/dakse ~ `mõel/dakse

IV pöördkonna sõnad on astmevahelduslikud, kuid astmevaheldusmall on III pöörkonnast erinev: da-tegevusnimi on nõrgas astmes, kindla kõneviisi olevik tugevas astmes ja umbisikulise tegumoe vorm nõrgas astmes. hüppama-tüüp on ilma lõpuvahelduseta, vestlema-tüüp lõpuvahelduslik. Lõpuvaheldusest tingituna on ka formatiivide valik eri tüüpides erinev.