MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M186

Erandid. III pöördkonna erandsõnadest on `lask/ma analoogiline mõsk/ma-tüübiga, aga lihtminevikus esineb paralleelselt regulaarse s-minevikuga ka minevikutüve kasutav vorm: `lask/ma : `las/ta : lase/b : `las/takse : `lask/is ~ lasi.

Sõna pida/ma `kohustatud olema' on lugema-tüübi erandsõna, mille lihtminevik moodustatakse vormitüve põhjal. Sõnal puudub umbisikulise tegumoe vormistik: pida/ma : pida/da : `pea/b : pidi.