MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M173

Erandid. Sõnal aja/ma on erandlik ainult umbisikulise tegumoe moodustamine: `ae/takse`ae/ti, `ae/tud jne.

Sõna `julge/ma võib umbisikulise tegumoe vormides paralleelselt kasutada laadimuutusele allunud tüvekuju: `julge/takse ~ jule/takse`julge/ti ~ jule/ti, `julge/tud ~ jule/tud.