MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M166

II pöördkond: avatud tüübid elama, esitlema, kõnelema, `jälgima; suletud tüübid tulema, pesema.

ela/maela/da
 ela/b
 ela/takse
esitle/ma
~ esitele/ma
esitle/da ~ esi`tell/a
 esitle/b ~ esitele/b
 esitle/takse ~ esitell/akse
kõnele/makõnele/da ~ kõnel/da
 kõnele/b
 kõnele/takse ~ kõnel/dakse
`jälgi/ma`jälgi/da
 `jälgi/b
 `jälgi/takse
tulema-- ebaregulaarne
pese/ma`pes/ta
 pese/b
 `pes/takse
 pesi

II pöördkonna sõnad on ilma astmevahelduseta, ela/ma-tüübis puudub ka lõpuvaheldus, kõnele/ma- ja pesema-tüüp ning mõned erandlikud sõnad on lõpuvahelduslikud. Lõpuvahelduse olemasolu tingib ka erineva formatiivivaliku.