MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M157

manner-tüüpi kuulub 8 /2 I~II C/-sõna: aher, vaher, manner, tanner, kuulus, rõõmus, siivus, soodus. Need sõnad on astmevahelduslikud ainult ainsuse nimetava nõrga astme tõttu; kõik teised vormid põhinevad neil tugevaastmelisel muutetüvel. Neli sõna on laadimuutuslikud: aher : `ahtra, vaher : `vahtra, manner : `mandri, tanner : `tandri; ülejäänud neli sõna vältemuutuslikud: kuulus : `kuulsa, rõõmus : `rõõmsa, siivus : `siivsa, soodus : `soodsa. Välte-muutuslikel sõnadel ning sõnadel manner ja tanner on olemas ka tugevaastmeline paralleelne algvorm (kuulus ~ `kuulus, manner ~ `mander), st nad võivad kuuluda ka astmevahelduseta IV käädkonda (vt M127, M131).