MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M151

VII käändkond: suletud tüübid: mõte, pääse, küünal, ratas, armas, manner.

mõte
`mõttemõte/te
mõte/t`mõtte/id
`mõtte/sse
 
pääse
`pääsme`pääsme/te
pääse/t`pääsme/id
`pääsme/sse
 
küünal
`küünlaküünal/de
küünal/t`küünla/id
`küünla/sse
 
ratas
`rattaratas/te
ratas/t`ratta/id
`ratta/sse
 
armas
`armsa`armsa/te
armas/t ~ `armsa/t`armsa/id
`armsa/sse
 
manner
`mandri`mandrite
`mandri/t`mandre/id
`mandri/sse

VII käändkond on tervikuna suletud käändkond; selle moodustavad tugevneva astmevaheldusega sõnad. Ainsuse osastava formatiiviks on t, mitmuse osastava formatiiviks id. Lühike sisseütlev enamasti puudub. Tüübid erinevad üksteisest eeskätt mitmuse omastava vormi poolest, kus võib esineda nii formatiiv te kui de; erinev on ka sõnade lõpuvaheldus ning astmevaheldusmall.