MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M142

sai-tüüpi (EKS-i 23.tüüp) kuulub ligi 20 /1 V/ sõna, mille vormistik kattub avatud siil-tüüpi sõnade vormistikuga. Suletud tüüpi kuuluvad need sõnad ainult oma algvormi ehituse tõttu, kuivõrd /1 V/-sõnad peaksid avatud tüübina kuuluma koi-tüüpi (vt M117).

sai-tüüpi sõnad alluvad enamikus lõpumuutusele 0a, nagu `sai : saia, `lai : laia, `sau : saua, harvem lõpumuutusele 0e, nagu `õu : õue, `põu : põe, `sau : saue. Kahe sõna lõpumuutus on täiesti erandlik: `soe : sooja, `roe : rooja. u-lõpulistel sõnadel puudub fonoloogilise piirangu tõttu mitmusetüveline mitmuse osastav, nt `äi : `äia/sid, `põu : `põue/sid.