MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M134

soolane-tüübis (EKS-i 13. tüüp) on mitmuse osastavas formatiiviks id, lühike ainsuse sisseütlev puudub.

soolane-tüüpi kuuluvad sõnad, mille muutetüvi on struktuuriga /2 III/ või /3 I~II/. Niisugusele tingimusele vastavad: a) /(V)ne/ sõnad, mille algvormi kujuks on /2 III/, nagu `maine, `töine; b) /(V)ne/-sõnad, mille algvormi kujuks on /3 I~II/, nagu higine, soolane, näljane; c) /(V)s/-sõnad, mille algvorm on ühesilbiline, nagu `teos, `veos; d) /(V)s/-sõnad, mille algvormi kujuks on /2 I~II/, nagu jänes, otsus; e) /(V)ne/-sõnad, mis on nelja- või enamasilbilised, kusjuures eelviimane silp on rõhutu (v.a /lisus, matus/-sõnad), nagu alkoho:line, vastasti:kune.