MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M129

habe-tüüpi (EKS-i 10. tüüp) kuulub umbes 30 vana /2 I e/-nimisõna, nagu ige, ebe, kübe, vare, ase, jäse, säde (vt ka M132). Sõnad on lõpuvahelduslikud, alludes lõpumuutusele 0me; ainsuse osastavas käändes esineb neil lähtetüvi: habe (: habeme) : habe/t.