MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M128

kole-tüüpi (EKS-is arvatud 8. tüübi alla) kuulub umbes 90 /2 I e/-omadussõna, mis alluvad kõik suletud lõpumuutuse liigile 0da, nt hale, tore, sale. Formatiivide valik ning lõpuvaheldusmall kattub avatud redel-tüübiga.