MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M125

IV käändkond: avatud tüübid aasta, redel--kringel; suletud tüübid kole, habe, õel, magas.

`aasta
`aasta`aasta/te
`aasta/t`aasta/id
`aasta/sse
 
redel`kringel
redeliredeli/te`kringli`kringli/te
redeli/tredele/id`kringli/t`kringle/id
redeli/sse`kringli/sse
 
kole
koledakoleda/te
koleda/tkoleda/id
koleda/sse
 
habe
habemehabeme/te
habe/thabeme/id
habeme/sse
 
`õel
`õela`õela/te
`õela/t`õela/id
`õela/sse
 
magas
magasimagasi/te
magasi/tmagase/id
magasi/sse

IV käändkonna sõnadel on tüvi ilma astmevahelduseta; aasta-tüübis puudub ka lõpuvaheldus, teised tüübid on lõpuvahelduslikud. Ainsuse osastavas on formatiiviks t, mitmuse omastavas te, mitmuse osastavas id. Kui mitmuse osastava formatiiv liitub i-lõpulisele tüvekujule, toimub tüve lõpus vokaaliteisendus ie, nt `voodi + id`voode/id, redeli + idredele/id, `kringli + id`kringle/id. Ainsuse lühike sisseütlev formatiiviga 0 esineb üksikutest sõnadest.