MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M121

nimi-tüüpi (EKS-i 4. tüüp) kuulub kaheksa lõpumuutusele ie alluvat sõna: nimi, lõhi, hani, suvi, süli, tüvi, lovi, lävi (vt ka M123). Nende ainus erinevus avatud ema-tüübist ongi nende lõpuvahelduslikkus: nimi : nime : nime : nime/de : nime/sid. Kolmel sõnal on olemas vormitüveline lühike sisseütlev: nimi : `nimme, süli : `sülle, tüvi : `tüvve.