MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

M118

II käändkond: avatud tüübid ema--pesa, seminar; suletud tüübid nimi, tuli.

emapesa
emaema/depesapesa/de
emaema/sidpesapesa/sid ~ pesi
ema/ssepesa/sse ~ `pessa
 
seminar
seminariseminari/de
seminariseminare (~seminari/sid)
seminari/sse ~ seminari
 
nimi
nimenime/de
nimenime/sid
nime/sse ~ `nimme
 
tuli
tuletule/de
tul/dtule/sid
tule/sse ~ `tulle

II käändkonna sõnadel on tüvi ilma astmevahelduseta, ema--pesa tüübis ka lõpuvahelduseta. Ainsuse osastava formatiiviks on 0, mitmuse omastavas de. Avatud tüübid erinevad teineteisest tüve lõpuvahelduslikkuse poolest ning mitmuse osastava võimaliku paralleelvormi poolest. Lühike sisseütlev esineb seminar-tüübis regulaarselt, teistes tüüpides üksiksõnadest.