MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Formatiivivariandid

M110

Pöördsõna formatiivivariandid

Pöördsõna formatiivide puhul on olulised ainult lihtvormid, mistõttu järgnevalt on esitatud pöördsõna põhiparadigma formatiivid.

Kindla ja tingiva kõneviisi formatiivid

Tegumood ja pööreKõneviisAeg
KindelTingiv
Is Ains1nks(in)Olevik
Ains2dks(id)
Ains3bks
Mitm1meks(ime)
Mitm2teks(ite)
Mitm3vadks(id)
Umbis   takse, dakse, ~ akse taks, daks
Is Ains1sin, in, VTnnuksinLiht- või üldminevik
Ains2sid, id, VTdnuksid
Ains3s, i, VTnuks
Mitm1sime, ime, VTmenuksime
Mitm2site, ite, VTtenuksite
Mitm3sid, id, VTdnuksid
Umbis   ti, di

Käskiva, kaudse ja möönva kõneviisi formatiivid

Tegumood ja pööreKõneviisAeg
KäskivKaudneMöönev
Is Ains1-  Olevik
Ains20  
Ains3-vatgu, ku
Mitm1gem, kem  
Mitm2ge, ke  
Mitm3-  
Umbis  - tavat, davat tagu, dagu
Is nuvat Üldminevik

Infiniitsete lihtvormide formatiivid

da-tegevusnimida, ta, a
des-vormdes, tes, es
ma-tegevusnimi 
 Isma
 Umbistama, dama
 Seesütlevmas
 Seestütlevmast
 Saavmaks
 Ilmaütlevmata
Oleviku kesksõna 
 Isv
 Umbistav, dav
Mineviku kesksõna 
 Isnud
 Umbistud, dud