MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Formatiivivariandid

M108

Formatiivid, mis sisaldavad erinevate morfeemivariantidena väljenduvaid tunnuseid, varieeruvad järelikult ka ise. Järgnevates tabelites on toodud käänd- ja pöördsõnade võimalikud formatiivivariandid (VT = vormitüvi).