MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Võrdlussõna paradigma

M107

Võrdlussõna võrdlusastmed on ühtlasi võrdlussõna paradigma liikmeteks. Seega on võrdlussõna paradigmas kolm liiget. Võrdlussõna paradigma on täisparadigma, sest ta sisaldab ülivõrde näol liitvormi. Nt sõna suur paradigma on järgmine:

Algvõrresuur
Keskvõrresuurem
Ülivõrrekõige suurem ~ suurim